Możliwości podłączeń w kaloryferach panelowych

Grzejniki płytowe często stosowane w waszych mieszkaniach, posiadają różne wysokości. Występują o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wielkości. Występują w wielkościach od 400 do aż 3000 mm. W zależności od przyłączenia grzejniki konwektorowe dzielimy na z boku i dolne. Przyłączone boczne (grzejniki typu Compact). W tej kategorii występują następujące możliwości podpięcia kaloryfera: boczne; krzyżowe i siodłowe. Boczne udostępnia podłączenie grzejników zarówno z prawej jak i z lewej strony. Zasilanie powinno się podłączyć do najwyższego wypustki a powrót do dolnego. Odwrotne przyłączenie spowoduje zmniejszenie mocy kaloryfera o 30%. Skrzyżowane podpięcie właściwe jest zwłaszcza dla kaloryferów o długości przekraczającej 2000mm a również rozmiarów, które przewyższają 4 krotność wysokości. Taki sposób podłączenia zapewnia miarowy rozkład ciepła w kaloryferze.Przewód zasilający przyłączamy do górnego wypustki (z prawej lub lewego), a powrót do króćca przeciwnego dolnego. Przyłączenie siodłowe stosuje się najczęściej w przypadku instalacji w c.o. poprowadzonej w listwach przy ścianach. W tym wariancie podpięcia siła kaloryfera będzie o ok 10% mniejsza. Podpięcie dolne (grzejników typu CV).W przypadku podpięcia dolnego, środek rury podłączeniowego położona jest za każdym razem 80 mm od bocznej kresu kaloryfera, mianowicie oś kanału powrotnego 30 mm. Przeciwne podpięcie wywołuje spadek siły grzewczej o więcej niż 30%.Podłączenia pośrednie z boku i skrzyżowane ułatwia podłączenie przewodu zasilającego od dołu a odpływ na króćcu bocznym.Kaloryfery rodzaju Compact Ventil mają możliwość (po wymontowaniu wkładki zaworowej) być załączone jak standardowe grzejniki rodzaju C czyli z boku, skrzyżowane i siodłowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *