W jaki sposób montować elektryczne ogrzewanie podłogowe

Zasilane elektrycznie maty grzewcze można rozłożyć samodzielnie. Jest to dużo łatwiejsze niż rozkładanie kabli. Początkowym krokiem jest ułożenie maty na próbę. Następnie w odpowiednim miejscu powinno się przeciąć siatkę nośną, tak aby nie naruszyć przewodu. Należy tak kierować fragmentami, aby pokryć całą posadzkę pamiętając o tym by kable się nie dotykały ani nie krzyżowały. Dużo prościej jest ułożyć matę zasilaną jednostronnie. W przypadku mat zasilanych dwustronnie przewody elektryczne z obu końców należy doprowadzić, tak by można było je razem połączyć w puszce podłączeniowej. Po ułożeniu i punktowym mocowaniu matę pokrywa się niską warstwą masy do ogrzewania podłogowego i na powierzchni rozkłada ceramikę. Rozłożenia maty grzewczej można dokonać samodzielnie, jednakże do sieci elektrycznej matę podłącza instalator z uprawnieniami, który wykonuje pomiary elektryczne i podpieczętowuje kartę gwarancyjną. W przypadku naruszenia ciągłości kabla grzewczego bezpieczeństwo gwarantuje wyłącznik różnicowoprądowy, który wyłączy obwód uniemożliwiając przebicie.