System kominowy z z tworzywa sztucznego – nie żartujemy

Istniejące instalacje odprowadzające spaliny, oparte na elementach ceramicznych, odczuwalnie wpływały na cenę układu. Potrafiły pochłaniać do 5-10 tys. zł. Obecnie produkowane zasilane gazem piece kondensacyjne dają nam zaoszczędzić koszty. Spaliny produkowane przez nowoczesne piece osiągają tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zastosowanie układów wspartych na rurach z tworzywa sztucznego. Strumień gazów spalinowych jest wymuszany poprzez zamontowany w kotle wentylator. Za tym pośrednictwem piec działa stabilnie i nie potrzebujemy się martwić o tzw. cug kominowy, jak to miało miejsce w wypadku starych modeli kotłów. Wytwórcy kotłów proponują własne zestawy do wyprowadzania gazów spalinowych. Dostępne są również mniej kosztowne zamienniki. Regularnie stosowanym podłączeniem jest układ montowany w wnętrzu komina. Taki system pochłania koszty rzędu 1000-1500 zł. W wypadku układu montowanego w kamienicy wydatki zwiększają się w związku z długością rur. W wypadku domu jednorodzinnego, samotnie stojącego o mocy do 21 kW możemy odczuwalnie obniżyć wydatki, wyprowadzając spaliny poprzez ścianę. Wówczas kwoty wahają się w przedziale 300-500 zł. Rozwiązanie to nadaje się i do hal fabrycznych i oddzielnych magazynów. W owym wypadku nie ma zakresów parametrów mocy kotła. Przy unowocześnianiu kotłowni możemy wykorzystać stary przewód kominowy i wyprowadzić gazy spalinowe istniejącym wylotem, a powietrze do kotła może być doprowadzone osobnym kanałem. Wówczas będzie to system rozłączny 2x80mm. Niezależnie od tego, czy zmontujemy instalację wyprowadzającą spaliny z boku budynku, czy też w szachcie lub niezależny z dwóch rur. W przypadku pieca nisko temperaturowego wydatek ten jest znacznie niższy dzięki zastosowaniu rur z tworzywa sztucznego.