Regulacja w oparciu o temperaturę zewnętrzną

Regulator pogodowy to obecnie podstawowe wyposażenie pieca kondensacyjnego oraz pompy ciepła. Programator pogodowy działa w oparciu o temperaturę na zewnątrz i krzywą ubytków domu (ustawioną podczas rozruchu) ustala temperaturę wody, jaka trafia z kotła albo pompy ciepła na układ grzewczy.Najważniejszą cechą regulacji pogodowej jest osiągnięcie maksymalnej sprawności pieca z efektem kondensacji (pompy ciepła), a tym samym najniższych do uzyskania kosztów za ogrzewanie. Drugą użyteczną funkcją jest regulowanie ogrzewaniem, a konkretnie temperaturą w budynku w oparciu o krzywą grzewczą. Szczególnie jest to użyteczna funkcja w układach centralnego ogrzewania o znacznej bezwładności cieplnej (podłogówka, układy grzejnikowe o znacznej ilości wody). Wybór sterowania pogodowego uzależniony jest od typu kotła (pompy) oraz od rodzaju i złożoności instalacji centralnego ogrzewania Np. od liczby obiegów grzewczych i własnych wymogów co do kontroli temperatury na poszczególnych kondygnacjach domu lub we wnętrzu. Wybrane modele pieców mają zawartą kontrolę pogodową (bez regulacji czasowej),a pozostałe wymagają regulatora na zewnątrz (przeważnie regulator tygodniowy jest zawarty).

Najczęstsze komplikacje z regulacją pogodową:

-niedogrzanie całego domu – ustawiona za niska krzywa grzewcza przez montera,

-uruchomienie kominka powoduje wyłączenie ogrzewania w całym budynku – odłączyć w programatorze pogodowym zainstalowanym w salonie z kominkiem czujnik temperatury wewnątrz,

-jedynie podczas wietrznych dni spada temperatura w pomieszczeniach – dom ma usterkę – jest podatny na przewiewanie i ciepłe powietrze jest z niego wypychane – należy usprawnić wentylację albo izolację budynku.

Zalecenia:

-nie wierz w to, że monter wyreguluje Ci optymalnie sterownik pogodowy; zrozum w jaki sposób działa i osobiście dopasuj krzywą grzewczą i odłącz korektę w oparciu o czujnik wewnętrzny.

-programator zamontuj w kotle lub obok niego – prowadzenie przewodów do salonu to zbędny koszt – dobrze nastawiony regulator nie potrzebuje korekt,

-zadbaj o zamontowanie czujnika pogodowego na ścianie północnej, by dokładnie robił pomiary temperatury powietrza (a nie ściany),

-zastanów się, czy oczekujesz indywidualnej kontroli temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Jeśli tak, to zamontuj termostaty grzejnikowe (dla kaloryferów) lub dedykowane termostaty elektroniczne (do ogrzewania podłogowego).