Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie budynku w urządzenia, które będą mogły nadwyżkę z fotowoltaikizużyć na przykład na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, albo trzy krotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla cztero osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także spożyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest użycie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na cel ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię grzejnikami na prąd niż w poprzednim przykładzie lub też podzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– ciekawym rozwiązaniem problemu jest także montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania; natomiast w okresie wysokich temperatur ochłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni spokojnie poradzą sobie z ogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o rozmiarach powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją zużyć:

– instalując piec na prąd do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z piecem gazowym, olejowym lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzewanie budynku w okresach wiosennych i jesiennych.

– inwestując w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzania domostwa opowierzchni od stu do dwustu metrów kwadratowych przez cały sezon.