Fotowoltaika kim jest Prosument

Termin Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym ją wytwarza i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla konsumenta. Barierą były nie tylko koszty, ale także zagwostką z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy a także utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe systematyczne przerwy w dostawach Energi elektrycznej z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem własnej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, pozwala na przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Bardzo istotne: sieć energetyczna nie może magazynować energii. Nadwyżka oddana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci uściśla, w jakim okresie przesłana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być w ogóle rozliczona potrzebna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe