Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych Grudziądz

Fotowoltaika zamontowana na domu z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to znakomity sposób na ogrzewanie budynku w czasie sezonu grzewczego. Cała sztuka polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Poznania. Błędne podejście to złe oszacowanie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe obliczenie dla domów już zamieszkałych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. gazu na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące fotowoltaikę dobierają powierzchnię instalacji na podstawie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnie lata to wyjątkowo lekkie zimy i szacując zużycie paliwa najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Uwzględniając sprawność kotła, można obliczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowoczesnego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Następna kwestia to ciepłą woda użytkowa. Latem większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne przesyłana jest do sieci dystrybucyjnej. Instalacje ciepłej wody użytkowej warto tak zaplanować, by energię z paneli fotowoltaicznych skierować do podgrzewania wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z prosumenckiej.

Kocioł gazowy Junkers Cerapur GC2200 dwufunkcyjny 4,8-25kW

Kocioł gazowy Junkers Cerapur dwufunkcyjny 4,8-25kW to ciekawa oferta tego doświadczonego dostawcy, w zakresie domów jednorodzinnych.
Szeroki zakres modulacji palnika, startujący od 4,8 kW sprawia, że kocioł Junkers Cerapur może {ustawić|dopasować swoją moc do warunków atmosferycznych – na podstawie zewnętrznego czujnika pogodowego.
W zakresie ogrzewania c.w.u. zapewnia komfort dla jednego {punktu poboru wody|kranu w danej chwili, zapewniając do 11,6 litrów ciepłej wody podgrzanej o 30 stopni.

W praktyce: wyjątkowy wygląd urządzenia – możliwość montażu w eksponowanych miejscach, prosty w obsłudze panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD, bardzo małe gabaryty urządzenia – szczególnie ważne w przypadku mieszkania, wbudowana automatyka pogodowa, elektroniczna pompa obiegowa – niższe rachunki za prąd i cichsza praca układu CO, klasa efektywności energetycznej: automatyką sterująca EMS2. Wymiary urządzenia to (wysokość x szerokość x głębokość): 713 x 400 x 300 mm. Masa: 35 kg.

Jaki piec do mieszkania

Naczynie wzbiorcze (wyrównawcze) – wbudowane w piec gazowy ciśnieniowe naczynie wzbiorcze reguluje zmiany ilości wody w systemie grzewczym. W tradycyjnych instalacjach grzejnikowych w mieszkaniach jego pojemność jest odpowiednia. Natomiast jeśli jest to instalacja z dużą ilością wody w układzie C.O. lub z podłogówką warto ten parametr dopasować z pomocą fachowca.Więcej informacji na temat jaki piec warto wybrać.

Polecamy obejrzenie przewodnika wideo:Jaki kocioł dwufunkcyjny:

Fotowoltaika kim jest Prosument

Termin Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym ją wytwarza i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla konsumenta. Barierą były nie tylko koszty, ale także zagwostką z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy a także utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe systematyczne przerwy w dostawach Energi elektrycznej z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem własnej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, pozwala na przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Bardzo istotne: sieć energetyczna nie może magazynować energii. Nadwyżka oddana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci uściśla, w jakim okresie przesłana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być w ogóle rozliczona potrzebna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe

Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Najistotniejszą kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki do domu jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu opisana wWatach. Wpraktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Wspomniana maksymalna moc fotowoltaiki koniecznie musi być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub tego w przyszłości). Celem jest otrzymanie takiej ilości energii, którą będziemy mogli z łatwością wykorzystać w100%. Oczywiście energia ta zostanie spożytkowana na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci możemy odebrać później przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu ilość energii oddanej do sieci musimy się zatroszczyć, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to niestety tracimy, adorabia na tym dystrybutor energii.

Istnieje uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wielkość potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – jego południowej części,
  • poniesione koszta,
  • oszacowany czas zwrotu zinwestycji wlatach.

Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie budynku w urządzenia, które będą mogły nadwyżkę z fotowoltaikizużyć na przykład na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, albo trzy krotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla cztero osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także spożyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest użycie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na cel ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię grzejnikami na prąd niż w poprzednim przykładzie lub też podzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– ciekawym rozwiązaniem problemu jest także montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania; natomiast w okresie wysokich temperatur ochłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni spokojnie poradzą sobie z ogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o rozmiarach powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją zużyć:

– instalując piec na prąd do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z piecem gazowym, olejowym lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzewanie budynku w okresach wiosennych i jesiennych.

– inwestując w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzania domostwa opowierzchni od stu do dwustu metrów kwadratowych przez cały sezon.

Fotowoltaika , a nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problemy z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii wytwarzanenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać izużyć na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymokresie energiaprzepada, a operator sieci za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiste jest, że z punktu widzenia osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który sporo wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o dodatkowe lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie stratę. Głównym powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakup instalacji o zbyt wielkiej mocy w porównaniu do zapotrzebowania na elektryczną energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest bardzo mało, mała konkurencja, a większe instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla instalatorów,

– nasze narodowe podejście do kupowania “na zapas”,
– najnowsze urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło ze względuna spadek cen oświetlenia ledowego.

Ogrzewacz gazowy Junkers Maxi Power 7-19,2kW

Junkers na gaz MaxiPOWER jest podstawowym podgrzewaczem wody dostosowanym do obsługi wanny lub prysznica, jak również równocześnie umywalki. Urządzenie jest wyposażone w otwartą komorę spalania i zapłon elektroniczny, zasilany bateriami. urządzenie nie ma płomyka pilotującego, co umożliwia zmniejszyć pobór paliwa nawet do ok. 70 m3 na rok. Kluczową zaletą wskazanego sprzętu jest modulacja mocy zależnie od prędkości przepływu.

Ręczna regulacja efektywności umożliwia dostosowanie mocy cyrkulacji i temperatury wody na przykład:

– ilość cwu o temperaturze 35°C – 11,0 l/min dla Delta T 25 stopni,

– ilość cwu o temperaturze 60°C – 5,5 l/min dla Delta T 50 stopni,

W bardziej zaawansowanych urządzeniach tej serii, np. WDRP jest modulacja palnika z uwagi na co urządzenie automatycznie dostosowuje moc do masy płynącej wody. Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem LCD umożliwia dokładne ustawienie temperatury wody wyjściowej. Ogrzewacze z serii Maxi Power są podgrzewaczami pewnymi w użytkowaniu. Mają zabezpieczenie na wypadek nagłego zagaszenia płomyka, przed powrotem spalin do pomieszczenia i nadmiernym ogrzewaniem się wymiennika.

Zestawy z Bosch Compact

Dobierając kocioł gazowy do domku jednorodzinnego warto zwrócić uwagę na pakiet piec kondensacyjny Junkersa CC z pojemnikiem na wodę. Do zakupu są kotły gazowe o dwóch mocach 14 i 24kW. Moc kotła należy dopasować z uwzględnieniem wielkości powierzchni objętej ogrzewaniem oraz pojemności pojemnika c.w.u.. Piec niższej mocy jest w stanie ogrzać powierzchnię do 180 m2, natomiast kocioł o większej mocy nawet do 300 metrów kwadratowych. Kotły funkcjonują w przedziałach mocy więc swą pracę dobierają do ogrzania dużo mniejszych powierzchni. Moc minimalna jest równa 2-3 kilowaty. Zestawy oferowane są z pojemnikami na wodę o różnej objętości. Bufor 125 litrów zalecany jest dla 2-3 lokatorów i może zapewnić ciepłą wodę dla dwóch łazienek. Bufor 150l dedykowany jest dla 4-5 lokatorów. Największy zasobnik wody 220 l w zestawie ogrzeje wodę dla 4-7 członków rodziny i jest w stanie obsłużyć 3 łazienki. Piec z efektem kondensacji Junkers Cerapurcompact posiada zainstalowany zawór trójdrożny więc nie ma konieczności kupna żadnych dodatkowych elementów aby podłączyć go z buforem c.w.u.. Sprzedawany jest wraz z adapterem kominowym, który umożliwia połączenie kotła z systemem kominowym. Istotną cechą pieca jest wbudowany regulator pogodowy. Pozwala to na podstawowe sterowanie kotłem z uwzględnieniem temperatury na zewnątrz budynku. Fabrycznie piec Junkers Cerapur Compact zaprogramowany jest do pracy z gazem typu GZ50. W przypadku innego typu gazu autoryzowany serwisant dokonuje zmian nastawy dyszy.Jako kupujący powinni Państwo wiedzieć, iż od 09.2019 r. kotły Junkers Cerapur Compact będą zastąpione nowymi pod marką Junkers Bosch Condens. Oprócz wspomnianej zmiany nazewnictwa moce pieców są mniejsze, bo maksymalna moc to 15 i 20kW. Więcej szczegółów u sprzedawców.

Komplet Bosch Cerapur Compact z zasobnikiem – na każdą kieszeń

Na rynku dostępna jest wszechstronna oferta kotłów kondensacyjnych z zasobnikiem. Urządzenia te charakteryzuję się podwyższoną sprawnością wynoszącą aż 106 %. To znaczy,że są w stanie wytworzyć energię cieplną nie tylko bezpośrednio ze spalanego gazu. Spaliny w piecach kondensacyjnych są przed odprowadzeniem do komina schładzane a wytworzona para z wody podlega kondensacji. Ciepło zostaje pomocniczo przesyłane do systemu grzewczego. Na szczególną uwagę zasługuje pakiet pieca Junkers Cerapur Compact z zasobnikiem identycznej marki ST. Za bardzo dobrą cenę można zakupić piec w dwóch przedziałach mocy – do 15 i do 24 kilowatów. Oferowane są one w zestawie z buforem 120 lub 160 l. Opcjonalnie można nabyć w zestawie również podstawowe przyłącze kominowe oraz regulator pogodowy. Kocioł zawiera wbudowaną funkcję sterowania pogodowego, jednak jeśli chcemy zaplanować w czasie pracę kotła, należy przyłączyć dedykowany sterownik. Do wszystkich pakietów dołączony jest sensor temperatury wody do zasobnika z kablem podłączeniowym do kotła. Decydując się na kupno pieca kondensacyjnego Junkers Cerapur Compact z bojlerem ST oszczędzamy nie tylko na zakupie urządzenia ale także na jego użytkowaniu przez oszczędności paliwa oraz niższe faktury z gazowni.

Dobrze wiedzieć, iż od września tego roku piece Junkers Cerapur Compact zostają zastąpione nowymi pod marką Junkers Bosch Condens. Oprócz wspomnianej zmiany nazwy moce kotłów będą nieco mniejsze, bo maksymalna moc to 15 i 20kW. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w sklepach branżowych.