Kaloryfery elektryczne konwekcyjne czy wyposażone w wentylator?

Kupując kaloryfer zasilany prądem do konkretnego pomieszczenia należy na początek dobrać odpowiednią moc grzewczą. Pod uwagę bierze się głównie stan murów, docieplenie, wielkość otworów okiennych ,a przede wszystkim kubaturę. W ofercie dostępne są najczęściej kaloryfery zasilane na prąd konwekcyjne, które mocuje się na ścianie lub stawia na stojakach podłogowych. Po włączeniu za pośrednictwem wtyczki do gniazda uruchamia się regulator urządzenia, który w sposób pasywny przekazuje swoje ciepło. Szczególnym rodzajem kaloryferów elektrycznych są modele wyposażone w nawiew. Ich włączenie powoduje uruchomienie systemu wymuszonej cyrkulacji. Minusem takiego grzejnika jest emisja ciągłego szumu podczas funkcjonowania co może okazać się denerwujące. Jednakże niewątpliwą dogodnością jest krótki czas ogrzania pomieszczenia. Praca tradycyjnych kaloryferów konwekcyjnych jest bardziej naturalna i nie powoduje nadmiernego wznoszenia kurzu pod wpływem pracy wentylatora.