Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Podczas prac końcowych przy budowie domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej pozbywanie się pokrywy śnieżnej z zadaszenia. Do tego celu służą przewody grzewcze o odpowiedniej mocy i długości. Są one rozłożone w rynnach i spustach oraz rozpięte pomiędzy linami metalowymi przy brzegu dachu. Aby system był skuteczny powinno się dopasować odpowiednie zagęszczenie przewodów. Należy dokonać odpowiednich obliczeń wg. instrukcji producenta z uwzględnieniem rejonu kraju. Przewody grzejne przymocowuje się za pomocą uchwytów nadających dystans z tworzywa lub przyczepia taśmami metalowymi. Automatyczne włączenie instalacji i systematyczne eliminowanie okrywy śnieżnej zapewnia odpowiednio dobrany regulator. Zewnętrzny sensor temperatury oraz wilgoci przekazuje informacje do sterownika nadrzędnego, który we właściwym czasie włącza cały układ. Przed podłączeniem kabli należy zweryfikować możliwe obciążenie instalacji i wymienić odpowiednie zabezpieczenie.