kotły z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie ma możliwości już zamówić urządzenia z komorą otwartą lub zamkniętą?

W końcówce września 2015 roku wprowadzone zostało nowe rozporządzenie unijne odnoszące się do efektywności produktów energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny oficjalny etap w celu obniżania ilości energii wykorzystywanej bezcelowo przez domowe urządzenia elektryczne oraz układy grzewcze. Wprowadzenie opisanej dyrektywy sprawiło wielkie zmiany na rynku w szczególności w obrocie pieców, zasobników zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli słonecznych, pomp ciepła oraz zasobników ciepłej wody użytkowej. Dyrektywa ErP daje możliwość produkowania oraz wprowadzania do obrotu Unii Europejskiej tylko sprzętów do ogrzewania, które spełniają określone normy efektywności energetycznej. Dla kotłów grzejnych sprawność średnioroczna (liczona w określony sposób narzucony tą regulacją) musi być wyższa od 86 procent.Takowe wymogi wypełniają jedynie kotły kondensacyjne, zatem znaczy to, że kotły standardowe w praktyce znikają ze sprzedaży.Piece z otwartą oraz zamkniętą komorą spalania nie są już wytwarzane, na rynku pozostają tylko i wyłącznie te, które pojawiły się na rynku przed datą obowiązywania regulacji UE. Wyjątkiem są jedynie piece konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży jedynie z wykorzystaniem do modernizacji jednostkowych urządzeń w układzie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.