OZE jako trzon domowych instalacji grzejnych

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie wiąże się z ich długim niedoborem, bo odradzają się w relatywnie szybkim tempie. To żłoża przyrody, które mimo stałego wykorzystywania odbudowują się od nowa, ponieważ przebiegi ich odtwarzania trwają niedługo i nadal są okoliczności, aby trwały one w naturze.

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in.: promieniowanie słoneczne, wiatr, opady, pływy i fale morskie, energię ziemi oraz biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najpopularniejszym źródłem energii odnawialnej. Do niedawna wykorzystywanie energii słonecznej było mało opłacalne, ponieważ koszt tworzenia takiej instalacji był znaczny. Dzięki upowszechnieniu układu dofinansowania wykorzystanie energii słoneczniej jest coraz bardziej popularne. Układy grzejne oparte są o solary służące do grzania wody oraz fotowoltaniczne pożytkujące energię słoneczną do wytwarzania prądu. Najnowocześniejsze układy OZE mają możliwość korzystać nie jedynie z maksymalnego nasłonecznienia, lecz również z energii promieni rozproszonych. Dzięki temu panele fotowoltaniczne tworzą prąd nawet w pochmurne dni i deszczowe. Wpływa to na znacznie wyższą zyskowność instalacji.

Na naszym rynku coraz większą popularność zyskują również elektrownie wiatrowe i pompy ciepła. Polska ma bardzo korzystne warunki do wykorzystania energii wiatru ciepłych wód podziemnych. Energia wiatru przy pomocy turbin wiatrowych zamieniana jest w energię elektryczną i wykorzystywana do zasilania budynków. Energię cieplną ziemi można spożytkować do wytworzenia energii użytkowej, czyli elektrycznej i ciepła.

W kwestii układów grzejnych w domach budynkach do grzania pojedynczego budynku można spożytkować energię geotermalną z wykorzystaniem pomp ciepła. Mogą być one zastosowane do układów klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń.