Nagrzewnice powietrza – prędkość obrotowa wentylatora a komfort w pomieszczeniu

Grzejniki z wentylatorem bardzo często wykorzystuje się do nagrzewania dużych przestrzeni. Jest to system rur z ciepłą wodą osłoniętych obudową. Dmuchawa umożliwia wyrzut ciepłego powietrza poza urządzenie. Bardzo często wykorzystuje się je do ogrzewania pawilonów przemysłowych, warsztatów, pomieszczeń magazynowych, sklepów czy placówek biurowych. Podczas wyboru grzejnika z nadmuchem należy wyliczyć moc potrzebną do ogrzania danej kubatury. Zazwyczaj zakłada się zakres 15-30 Watt na metr sześcienny. Dodatkowo należy również uwzględnić oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu, temperaturę wody w piecu i prędkość wentylatora. Z uwzględnieniem komfortu pracy w biurach przyjmuje się mniejszą prędkość. Średnią prędkość w granicach do 70% wartości mocy wentylatora akceptuje się dla powierzchni magazynowych. Graniczna moc jest stosowana do szybkiego nagrzania pomieszczenia, gdy brak w nim ludzi. Przy zakupie nagrzewnicy nie powinno sugerować się maksymalną mocą, ponieważ hałas i silny strumień ciepłego powietrza może okazać się zbyt męczący. Można jednak użyć kilku grzejników nawiewowych, które będą funkcjonować przy zmniejszonych prędkościach wentylatora. W przypadku systemu grzewczego z nagrzewnicami wodnymi zaleca się zainstalowanie regulatora z możliwością programowania tygodniowego i automatycznym regulatorem prędkości obrotowej wentylatora. Przez to można ogrzać halę tuż przed przybyciem zatrudnionych ludzi.