Izolacja ogrzewania podłogowego

Przy projektowaniu podłogówki należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na docieplenie. Adekwatna grubość pokrywy izolacyjnej ochroni budynek przed utratą temperatury do ziemi i fundamentu. Im większa warstwa tym lepiej, jednakże powszechnie przyjmuje się wartość przynajmniej 100mm dla posadzki na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wartość przynajmniej 2,5 centymetra. Poprzez zastosowanie właściwej warstwy ochronnej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do domu. Do docieplenia podłogi stosuje się panele styropianowe typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu formują spienione granulki ściśnięte w blok, który następnie cięty jest na mniejsze tafle. Jego struktura jest porowata, co zwiększa jego nasiąkliwość. Lepszym rozwiązaniem są panele XPS, które oferowane są o docelowych rozmiarach. Tafle te posiadają jednolitą strukturę o gładkiej powierzchni. Istotną sprawą jest jakość płyt styropianowych, czyli ilość materiału wykorzystana na wyprodukowanie określonej paczki styropianu. Im wyższa waga tym cechy ochronne są lepsze. Do ocieplenia nie wykorzystuje się folii metalicznej gdyż nie posiada ona cieplnych cech ochronnych. Stosuje się ją w celu zabezpieczenia paneli ze styropiany przed wodą z warstwy betonu oraz do wyznaczania punktów na rury ogrzewania podłogowego.