Kabel grzewczy samoregulujący Elektra ø6x8mm

Przewody grzejne samoregulujące Elektra ø6x8mm 16W to przewody zmiennooporowe stosowane jako układ antyzamarzaniowy do instalacji rur i rurociągów, rur dachowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz pozostałych detali mechanicznych. Wykorzystuje się je do montażu bezpośrednio na ochranianym detalu. Samoregulacja polega na umiejętności do wydzielania niestałej ilości energii zależnie od temperatury środowiska. W sytuacji, gdy zmniejsza się temperatura, kable intensyfikują swoją moc grzewczą i adekwatnie ją obniżają, gdy temperatura wzrasta. Zmiany mocy grzewczej zachodzą tylko w punktach różnicowania się temperatur, zatem kable mają możliwość się łączyć i krzyżować i nie zagraża im przegrzanie. Zależnie od charakterystyki układu grzewczego stosuje się różnego rodzaju przewody samoregulujące Elektra ø6x8mm. Zestawy Elektra ø6x8mm o mocy 16 W/m mające w składzie kabel zakończony kablem zimnym i wtyczką przeznaczone są do indywidualnego montażu na niewielkich odległościach lub innych miejscach wymagających nagłej reakcji. W dużych układach, stałych, wykorzystuje się przewody dopasowane na odpowiednie długości (z bębna) razem z dodatkowym sterowaniem funkcjonowania kabla. Wielkości maksymalne odcinków przybliża tabela z wytycznymi wytwórcy. Kabel grzejny Elektra ø6x8mm 16W mimo możliwości samoregulujących funkcjonuje także w plusowych temperaturach środowiska i pobiera pewną ilość energii. Zastosowanie prawidłowej regulacji dodatkowej zlikwiduje pobór prądu wtedy, kiedy nie jest obowiązkowa praca kabla.

Przewody z samodzielną regulacją – stosowanie i dobór

Przewody grzejne samoregulujące Elektra Selftec to kable zmiennooporowe wykorzystywane jako układ zapobiegający zamarzaniu do rur i rurociągów, ruch dachowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz pozostałych elementów mechanicznych. Stosuje się je do montowania wprost na chronionym elemencie. Samoregulacja bazuje na zdolności do wydatkowania zmiennej ilości energii cieplnej zależnie od warunków otoczenia. Gdy obniża się temperatura, przewody intensyfikują własną moc grzejną i odpowiednio ją zmniejszają, gdy temperatura podnosi się. Różnice mocy zachodzą jedynie w punktach zmiany temperatur, zatem kable mogą się łączyć i krzyżować oraz nie grozi im przegrzanie. W zależności od parametrów instalacji stosuje się różnorakiego rodzaju przewody samodzielnie regulujące się Selftec. Zestawy Elektra Selftec o mocy 16 W/m mające w składzie kabel zakończony przewodem zasilającym i wtyczką dedykowane są do indywidualnego montażu na niedługich odległościach lub pozostałych miejscach wymagających błyskawicznej interwencji. W dużych instalacjach, stałych, stosuje się przewody cięte na optymalne odcinki (z bębna) razem z dodatkowym sterowaniem pracy przewodu. Długości maksymalne odcinków określa tabela z wskazówkami wytwórcy. Kabel grzejny Selftec mimo właściwości samoregulujących funkcjonuje też w dodatnich temperaturach środowiska i pobiera jakąś ilość prądu. Montaż prawidłowej regulacji dodatkowej wyeliminuje pobieranie prądu w sytuacjach, gdy nie jest obowiązkowa praca przewodu.