Głowica termostatyczne QuickSWITCH – w jakich sytuacjach najlepiej ją zainstalować

Termostat jest elementem nadzorującym pracę zaworu przy-grzejnikowego lub wkładki wbudowanej w grzejnik. Od jej czułości i prędkości reakcji zależy wydajność centralnego ogrzewania. Tym z bardziej oszczędnych rozstrzygnięć jest wyposażenie instalacji w termostat Danfoss quickSWITCH. W głowicy gaz jest elementem, który odpowiada na zmiany temperatury. Element z gazu nagrzewa się i oziębia szybciej niż ciecz używana w popularnych termostatach. To dzięki tej szybkiej szybkości reakcji możemy zmniejszyć zużycie ciepła o 15-20% Termostat z czynnikiem gazowym winien być zamontowany szczególnie tam, gdzie istnieje drugie źródło ciepła. Są to miejsca, gdzie oprócz typowego ogrzewania grzejnikowego są dodatkowe czynniki produkujące energię cieplną. Przykładem jest pokój z dodatkowym piecykiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Dzieje się tak bo kominek w owym wypadku generuje ponadplanowe ciepło i nie ma wymogu, by grzejnik pracował zgodnie z ustawionymi nastawami. Podobna okoliczność występuje w miejscu gdzie gotujemy, gdy podczas przygotowywania posiłków lub sporządzania wypieków wytwarza się ponadplanowe ciepło. W wypadku salonów kąpielowych, pomieszczenie dogrzewane jest po długotrwałej kąpieli lub działaniu lokówko-suszarki. Szybsza reakcja głowicy gazowej QuickSWITCH umożliwia na maksymalne wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła. Daje możliwość również dostosować ciepło w pokoju do wymagań użytkowników. Głowica QuickSWITCH wytwarzana jest na już wycofane i istniejące zawory Danfoss.Wytwarzana jest w wersji z kapilarą, dzięki czemu możemy ją zainstalować także w okolicznościach, gdy odbiór ciepłoty na grzejniku jest utrudniony. Wersja wzmocniona zaopatrzona jest w zabezpieczenie przed kradzieżą i manipulacją przy termostacie.