Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych Grudziądz

Fotowoltaika zamontowana na domu z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to znakomity sposób na ogrzewanie budynku w czasie sezonu grzewczego. Cała sztuka polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Poznania. Błędne podejście to złe oszacowanie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe obliczenie dla domów już zamieszkałych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. gazu na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące fotowoltaikę dobierają powierzchnię instalacji na podstawie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnie lata to wyjątkowo lekkie zimy i szacując zużycie paliwa najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Uwzględniając sprawność kotła, można obliczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowoczesnego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Następna kwestia to ciepłą woda użytkowa. Latem większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne przesyłana jest do sieci dystrybucyjnej. Instalacje ciepłej wody użytkowej warto tak zaplanować, by energię z paneli fotowoltaicznych skierować do podgrzewania wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z prosumenckiej.